Barnyogan inställd pga för få anmälda.
Kommer åter till hösten!